Všeobecné obchodní podmínky

Základní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují vztahy (práva a povinnosti) mezi firmou Daniel Raděnta (dále jen "prodávající", resp. "provozovatel e-shopu"), a jejími zákazníky (dále také "kupující") v oblasti prodeje a případných oprav či reklamací elektronických cigaret, jejich příslušenství a jiného zboží (dále jen "zboží") prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího (dále jen "e-shop") www.e-cigarete.cz.
 2. Všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí každé smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím. Smlouva je uzavřena okamžikem potvrzení objednávky kupujícího prodávajícím.
 3. Přijetí všeobecných obchodních podmínek kupujícím s výhradami je odmítnutím uzavřít smlouvu.
 4. Veškeré dodávky, včetně budoucích, se provádějí výhradně na základě těchto všeobecných obchodních podmínek. Tím se vylučuje použití podmínek kupujícího (objednatele), pokud nejsou výslovně prodávajícím akceptovány.
 5. Prodávající: prodávajícím se rozumí provozovatel e-shopu www.e-cigarete.cz Daniel Raděnta, se sídlem Jiřinková 1614/5, 708 00 Ostrava, IČ 73824569
 6. Kupující: každá osoba nakupující zboží prostřednictvím e-shopu www.e-cigarete.cz. Kupující při zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu při registraci pouze své nezbytné kontaktní údaje, které jsou potřebné pro vyřízení jeho objednávky, případně údaje, které chce mít uvedené na nákupních dokladech. Kupující objednávkou stvrzuje, že v den prodeje dovršil 18 let.

 

Bezpečnost a ochrana informací

 1. Registrací na stránkách e-shopu www.e-cigarete.cz prohlašuje kupující, že souhlasí  se shromažďováním a používáním základních informací o jeho osobě a učiněných nákupech.
 2. Prodávající zaručuje všem kupujícím ochranu jejich osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. "O ochraně osobních údajů" a zároveň se zavazuje, že osobní údaje neposkytne v jakékoli podobě třetí straně, s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícím se objednaného zboží (sdělení nutných údajů: jméno, telefon a dodací adresa kupujícího přepravci)
 3. Přeje-li si kupující, aby údaje o jeho osobě byly vymazány, nebo nechce-li přijímat informační newsletter, pro jehož odebírání se kupující registroval, informuje o tom provozovatele e-shopu www.e-cigarete.cz, na emailové adrese: danradenta@seznam.cz.
 4. Provozovatel používá cookies k účelům usnadnění užívání stránek e-shopu kupujícím, přihlašováním ke stránkám e-shopu, a k vyhodnocování návštěvnosti stránek individuálními kupujícími. Kupující je oprávněn cookies odmítnout, bere však na vědomí, že odmítnutí přijetí cookie může znamenat snížení komfortu užívání stránek e-shopu.
 5. Ve věci ochrany a zpracování osobních údajů Kupujícího ze strany provozovatele eshopu e-cigarete.cz se dále použijí tyto podmínky ochrany osobních údajů.

 

Prodejna a prodejní doba

 1. Seznam kamenných prodejen (dále jen "prodejna") včetně rozvrhu a prodejní doby je uveden na stránkách tohoto e-shopu www.e-cigarete.cz.
 2. Elektronické objednávky jsou přijímány 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

 

Ceny

 1. V e-shopu www.e-cigarete.cz jsou ceny vždy aktuální a platné pro objednání v tomto e-shopu. Ceny platné pro prodejnu jsou k dispozici v prodejně. Případné slevy se nesčítají.
 2. Uvedené ceny jsou konečné. V případě zasílání do zahraničí, není součástí ceny clo ani další místní poplatky, které jsou nákladem kupujícího.
 3. Součástí ceny nejsou náklady na dopravu nebo zaškolení kupujícího odborným zaměstnancem prodávajícího.

 

Objednávání

 1. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy.
 2. Kupující kupuje zboží za cenu platnou v okamžiku objednání. V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku, nebo zboží, které není na skladě, prodávající kupujícímu předem potvrdí emailem cenu a pravděpodobný termín dodání. Tuto cenu je prodávající oprávněn měnit vzhledem k aktuální situaci na trhu a v závislosti na vývoji kurzu Kč (CZK) vůči zahraničním měnám. Pokud kupující s takovouto změnou nesouhlasí, objednávku nepotvrdí a tato nebude realizována.

 

Odstoupení od smlouvy

 1. Odstoupení od smlouvy je možné v případě, že kupující zakoupil zboží jiným způsobem než osobně v kamenné prodejně prodávajícího (bylo mu například doručeno přepravcem či Českou poštou, s. p.).
 2. V souladu s § 1829 zákona č. 89/2012 Sb., má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dní ode dne převzetí zboží v případě, že zboží objednal jinak než osobně a bylo mu doručeno libovolným přepravcem. K odstoupení od smlouvy není třeba uvádět žádný důvod.
 3. Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, je nutné splnit níže uvedené podmínky:
 • Nejpozději do 14 dnů od data doručení odstoupení od smlouvy prodávajícímu je kupující povinen odeslat zakoupené zboží zpět prodávajícímu.
 • Zboží odesílané a doručené zpět na adresu prodávajícího, musí být v původním obalu, musí být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, návodu, záručního listu, atd.), s veškerými identifikačními prvky (etikety, nálepky) a nesmí vykazovat známky použití. Zboží odeslané na dobírku nebude prodávajícím převzato. Veškeré náklady na zaslání zpět prodávajícímu jsou náklady kupujícího. V případě nedodržení některé z uvedených náležitostí má prodávající právo odmítnout vrácené zboží nebo poměrně snížit částku, za kterou bude zboží přijato zpět. V případě, že ke zboží byl přiložen také dárkový předmět, musí být navrácen také tento dárkový předmět. Byla-li uskutečněna objednávka více kusů (stejného nebo různého) zboží, jejíž celková cena přesáhla hranici ceny pro zaslání objednávky bez účtování přepravy a platby, a je-li kupujícím vrácena část tohoto objednaného zboží, může být od částky za vrácené zboží odečten poplatek za příslušnou - kupujícím zvolenou, přepravu a platbu.
 • Po přijetí a kontrole vráceného zboží a příslušenství vystaví prodávající kupujícímu opravný daňový doklad a zašle jej na emailovou adresu kupujícího uvedenou v objednávce.
 • Kupní cena zboží, bude vrácena převodem na účet kupujícího, uvedený v oznámení o odstoupení od smlouvy nejpozději do 14 dnů od data převzetí vraceného zboží prodávajícím včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku zvoleného kupujícím způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený prodávajícím a kromě nákladů na dodání prodávajícím a nákladů spojených s přijetím platby).
 • Možnost odstoupit od smlouvy se nevztahuje na dodávku zboží upraveného na přání kupujícího či na zboží objednané speciálně a výslovně na jeho přání, které nebylo v době objednávky skladem a jiné zboží, u kterého použitím je spotřebována část jeho hodnoty a nelze jej vrátit do původního stavu před koupí.
 • V případě obdržení dárku k objednávanému zboží, je kupující při odstoupení od smlouvy do 14 dnů povinen spolu s objednaným zbožím vrátit prodávajícímu rovněž poskytnutý dárek zdarma. 
 • Bylo-li zboží zasíláno do zahraničí, v případě odstoupení od smlouvy mohou být kupujícímu účtovány náklady spojené s poštovným a vrácením uhrazené částky (vrácená částka může být ponížena o tyto náklady).
 • V případě odstoupení od smlouvy má kupující dbát na to, aby obalový materiál zboží nebyl zároveň vnějším obalem zásilky, neboť velmi často dochází k znehodnocení tohoto obalového materiálu a náklady na znovu zabalení mohou být kupujícímu vyúčtovány při vracení uhrazené částky.
 • Kupující souhlasí s tím, že v případě neoprávněného a tudíž zamítnutého odstoupení od smlouvy, mu budou účtovány náklady na zaslání zboží zpět kupujícímu, spojené s touto neoprávněnou reklamací, které vznikly prodejci. 

 

Informace o zboží

 1. Informace o zboží nabízeném v e-shopu prodávajícího, mají pouze ilustrační charakter a v detailech se mohou lišit od dodávaného zboží.
 2. Předmětem smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v objednávce (dále jen zboží). Váhy, rozměry a ostatní údaje obsažené v katalozích, prospektech a jiných tiskovinách jsou nezávaznými údaji, pokud nebyly ve smlouvě výslovně uvedeny jako závazné.

 

Platební podmínky

 1. Cenu zboží lze uhradit následujícími způsoby:
 • předem na účet v České republice. Bankovní převod a připsání částky na účet prodávajícího může trvat 1 - 3 dnů. Po připsání celkové částky na účet  prodávajícího, bude zboží odesláno. Skladové zboží bude při vytvoření objednávky rezervováno a neskladové objednáno. Zboží bude rezervováno po dobu 7 dní od data vložení objednávky. Nebude-li celková částka do této doby připsána na účet prodávajícího a nedomluví-li se kupující s prodávajícím jinak, bude objednávka po této době stornována bez předchozího upozornění kupujícího.
 • online předem na účet platební kartou
 • předem na účet prostřednictvím online bankovního převodu...převod probíhá v reálném čase a peníze jsou na účet obchodníka připsány okamžitě  
 • na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od kupujícího osoba pověřená přepravcem).

2. Vlastnické právo přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží.

3. Prodávající se zavazuje po zaplacení vystavit kupujícímu fakturu, která bude obsahovat všechny náležitosti požadované aktuální legislativou.

4. V případě nevyzvednutí zásilky kupujícím v úložní době a následného vrácení zboží dopravcem zpět prodávajícímu, budou s ohledem na porušení kupní smlouvy kupujícímu účtovány marné náklady na doručení, tj. dopravné a balné ve výši 55 Kč. Toto neplatí pouze v případě, kdy zboží není prodávajícím kupujícímu dodáno do maximálně 3 pracovních dnů. 

 

Dodací podmínky

 1. Náklady na dodání zboží kupujícímu vždy hradí kupující.
 2. Zasílání prostřednictvím smluvního přepravce: Zboží, které je skladem, bude odesláno kupujícímu v den připsání kupní ceny a nákladů na dopravu na účet prodávajícího (nebylo-li sjednáno zaslání na dobírku), případně první následující pracovní den. O odeslání zásilky informuje prodávající kupujícího prostřednictvím e-mailu nebo SMS, ve kterých najde kupující případný odkaz na sledování zásilky.
  Nebude-li kupující zastižen na udané dodací adrese, domluví se s přepravcem na individuálním doručení. Zásilka může být na depu přepravce uložena deset dní. Pokud není zásilka doručena či vyzvednuta, vrací se po deseti dnech zpátky k prodávajícímu. Za opětovné zaslání účtuje prodávající vždy přepravné.

  Reklamace přepravy zboží zasílaného prostřednictvím smluvního přepravce.
  Kupující je povinen převzít zásilku pouze není-li nijak poškozená a v žádném případě by neměl podepisovat přepravci dodací list před důkladnou kontrolou zboží a to i pod obalem! V případě poškození je nutné s přepravcem sepsat škodní protokol, emailem na adresu: danradenta@seznam.cz či poštou prodávajícímu na adresu uvedenou na stránkách e-shopu, zaslat kopii reklamačního zápisu vystavenou na místě přepravcem, nejlépe s fotografiemi.
  Na reklamace mechanického poškození výrobku po podpisu dodacího listu nebude brán zřetel s ohledem na přepravní podmínky přepravce.
 3. Zasílání prostřednictvím České pošty, s. p.: Zboží, které je skladem, bude odesláno kupujícímu v den připsání platby kupujícího na účet prodávajícího (nebylo-li sjednáno zaslání na dobírku), případně první následující pracovní den.
  Pokud nebude adresát zastižen na udané dodací adrese, obdrží od České pošty, s. p., oznámení o uložené zásilce. Zásilka bude na poště uložena deset dní. Pokud není zásilka doručena či vyzvednuta, vrací se po deseti dnech zpátky k prodávajícímu. Za opětovné zaslání účtuje prodávající vždy přepravné.

  Reklamace přepravy zboží
  Pokud kupující převezme poškozenou zásilku a zjistí poškození zboží až po odjezdu přepravce, uplatní kupující reklamaci nejpozději následující pracovní den po dodání na příslušné pobočce České pošty, s. p.. K uplatnění reklamace je třeba předložit kompletní balení zásilky, nákupní doklad od zboží a občanský průkaz. Zaměstnanec České pošty, s. p., je povinen sepsat s kupujícím zápis o škodě a protokol o uplatnění nároku na náhradu škody.
  Po uplatnění reklamace má kupující povinnost neprodleně oznámit tuto skutečnost prodávajícímu na emailovou adresu: danradenta@seznam.cz a přiložit kopii zápisu a uplatnění od České pošty, s. p., dále uvést číslo nákupního dokladu, popsat případ a uvést na sebe kontakt. Prodávající bude do 24 hodin informovat kupujícího o dalším postupu.
 4. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu druhu přepravy - zejména z časových důvodů, změna ceny přepravy je závislá na dohodě prodávajícího s kupujícím.
 5. Na zboží, které není skladem, má kupující možnost se informovat na emailové adrese: danradenta@seznam.cz nebo na telefonním čísle +420 725725602 . Prodávající není povinen hradit kupujícímu náklady použití komunikačních prostředků na dálku.
 6. Dodání do zahraničí (jiného než Slovenská republika) lze provést pouze po individuální domluvě s prodávajícím. Za tímto účelem může kupující kontaktovat prodávajícího na emailové adrese: danradenta@seznam.cz.
 7. Při prodeji elektronických cigaret jsme ze zákona povinni ověřit, zda kupující není mladší 18-ti let. Z tohoto důvodu bude při doručování zboží vyžadováno přepravcem ověření věku kupujícího dle platného OP.

 

Záruční podmínky

 1. Záruční podmínky na zboží se řídí reklamačním řádem prodávajícího, který je k dispozici na těchto internetových stránkách prodávajícího.

 

Zasílání dotazníků a obchodních sdělení

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

Na e-mailovou adresu vám budou Správcem zasílána obchodní sdělení, neboť tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej neodmítnete. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobného zboží či služeb a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem – zasláním dopisu, e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit. E-mailová adresa bude za tímto účelem Správcem uchovávána po dobu 5 let od uzavření poslední kupní smlouvy mezi smluvními stranami.

 

Mimosoudní řešení sporů

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:
 

Česká obchodní inspekce

Ústřední inspektorát – oddělení ADR

Štěpánská 44

110 00 Praha 1

Email: adr@coi.cz

Web: adr.coi.cz

 

Závěrečná ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 01. března 2023. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění, a to mimo jiné i z důvodů zkvalitnění služeb nebo plnění zákonných povinností. Upravené podmínky budou včas zveřejněny na stránkách e-shopu www.e-cigarete.cz a jsou účinné ode dne zveřejnění na stránkách. Upravené všeobecné obchodní podmínky nejsou účinné vůči úkonům učiněným před nabytím účinnosti nových všeobecných obchodních podmínek.
 2. Právní vztahy prodávajícího s kupujícím výslovně neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., jakož i předpisy souvisejícími.


Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 01.03.2023


Tento e-shop využívá cookies a bez jejich použití není schopen fungovat. Nesouhlasím s použitím cookies na tomto e-shopu (zobrazí se prázdná stránka).